Realizacje

„Wszechstronna edukacja mieszkańców gminy Lyski- szansą na lepszą przyszłość”

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu wykształcenia poprzez udział w szkoleniach na temat zakładania własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania funduszy unijnych oraz podniosą swój poziom z zakresu umiejętnego posługiwania się komputerem, pakietem MS Office, a także Internetem. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystały 32 osoby w wieku produkcyjnym- mieszkańcy gminy Lyski. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny.

„Nowe umiejętności – nowe możliwości”

Głównym celem projektu było zachęcenie uczestników projektu do polepszenia swojej sytuacji życiowej, poprzez udział w szkoleniach z zakresu autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych a także umiejętności w obsłudze komputera i Internetu. W projekcie udział wzięli bezrobotni oraz nieaktywni mieszkańcy gminy Świerklany w wieku produkcyjnym. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny.

„Asy przedsiębiorczości”

Głównym celem przeprowadzonego projektu był wzrost umiejętności przedsiębiorczych, kreatywności, rozumienia podstawowych pojęć dot. finansów, bankowości, pieniędzy, oszczędności wśród dzieci, a także aktywizacja na rzecz lokalnych inicjatyw edukacyjnych opiekunów dzieci. Grupę docelową w projekcie stanowiło 24 dzieci w wieku od 6 do 9 lat ze Szkoły Podstawowej w Jankowicach Rybnickich i ich opiekunów. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny.

„Cyberakademia”

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu samooceny, zarządzania sobą w czasie, budowania postawy przedsiębiorczej poprzez szkolenia i doradztwo, zakładanie firmy, a także poznanie komputera, pakietu MS Office i Internetu. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 50 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, mieszkańców terenu gminy Gorzyce. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny.

„Akademia wiedzy praktycznej”

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych, a także nabycie wiedzy na realizację własnego pomysłu na biznes. W ramach projektu będą prowadzone warsztaty i szkolenia m. in.: z pracy biurowej z elementami księgowości, podstawy kadr i płac, z zakładania firmy oraz możliwości pozyskania środków na dofinansowanie pomysłu na biznes a także szkolenie na temat księgowości dla planujących prowadzić własną działalność. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny.

AKTUALNOŚCI

"Znajomość języka obcego – sukces osobisty i zawodowy"

Obecnie realizujemy projekt: "Znajomość języka obcego – sukces osobisty i zawodowy", którego celem jest poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku…

Zobacz więcej

Fundacja
Business For future

Kontakt

  • Ul. Katowicka 115/2
  • 41-500 Chorzów
  • e-mail; biuro@b4f. org.pl

Copyright © 2015 Business For Future. Wykonanie: Marcin Surowiec / ASmediaprint