Misja i historia Fundacji

Historia

Fundacja „Business For Future” (B4F) została stworzona przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika w lutym 2008 roku. Na początku swojej działalności nosiła nazwę Fundacja CRIS.

Dotychczas Fundacja „Business For Future” przygotowała i i zrealizowała kilkanaście projektów dotowanych z Funduszy Europejskich i ministerialnych a także przeprowadziła szereg szkoleń.

Główny cel

Głównym celem fundacji jest pobudzanie postawy przedsiębiorczej, wspieranie przedsięwzięć gospodarczych oraz zwalczanie bezrobocia.

Cele te realizowane są poprzez wsparcie technicznie, szkoleniowo- informacyjnie lub finansowo różnego rodzaju podmiotów i osób fizycznych.


Fundacja została powołana w celu:

1. promowania przedsiębiorczości
2. wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
3. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
4. wspierania zrównoważonego rozwoju
5. wspierania technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo:
– podmiotów gospodarczych,
– osób fizycznych,
– jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych
– instytucji oświatowych i kulturalnych
– jednostek służby zdrowia
-organizacji pozarządowych,

6.działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów i osób niepełnosprawnych, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska,
7. dobroczynności i pomocy społecznej
8. ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
9. wspierania osób niepełnosprawnych.
10. działalności wspomagającej usprawnianie obrotu gospodarczego, realizację transakcji oraz dochodzenia roszczeń poprzez uruchamianie mechanizmów zabezpieczających, finansowych i arbitrażowych lub mediacyjnych

Statut Fundacji – pełna treść

Przedsiębiorczość
jest specyficzną postawą człowieka wobec otaczającego go świata i ludzi. Przedsiębiorczość to inicjatywa w podejmowaniu różnorodnych działań, zdolność do samodzielnego dbania o własne potrzeby, branie losu we własne ręce.Na co mamy największy wpływ? Na siebie. Na swoje myślenie i zachowanie.Postawa przedsiębiorcza
pozwala na kształtowanie rzeczywistości zgodnie z obranymi celami, utożsamiana jest z innowacyjnością, kreatywnym myśleniem i determinacją do tworzenia czegoś nowego. Każdy z nas, wzmacniając odpowiednie cechy, ma potencjał do bycia osobą przedsiębiorczą.

AKTUALNOŚCI

"Znajomość języka obcego – sukces osobisty i zawodowy"

Obecnie realizujemy projekt: "Znajomość języka obcego – sukces osobisty i zawodowy", którego celem jest poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku…

Zobacz więcej

Fundacja
Business For future

Kontakt

  • Ul. Katowicka 115/2
  • 41-500 Chorzów
  • e-mail; biuro@b4f. org.pl

Copyright © 2015 Business For Future. Wykonanie: Marcin Surowiec / ASmediaprint