„Znajomość języka obcego – sukces osobisty i zawodowy”

Obecnie realizujemy projekt: „Znajomość języka obcego – sukces osobisty i zawodowy”, którego celem jest poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.

Język angielski jest często pierwszą, podstawową kwalifikacją, która w dzisiejszych czasach nie tylko umożliwia ludziom znalezienie dobrej pracy, ale też pomaga w prowadzeniu własnego biznesu. Dlatego istotna jest praktyczna nauka języka angielskiego i przełamanie barier językowych w celu zdobycia umiejętności swobodnej konwersacji.

logostowarzyszeniebelkDzięki projektowi, dwudziestu mieszkańców Bełku, Książenic, Palowic, Przegędzy, Stanowic oraz Szczejkowic będzie mogło nauczyć się języka angielskiego. Szkolenie w szczególności przeznaczone jest dla osób nie potrafiących posługiwać się językiem angielskim (wcale lub w stopniu uniemożliwiającym swobodną konwersację) w wieku aktywności zawodowej (16-64 lat). Nauka rusza od października i potrwa do końca lutego 2014 roku. Na zajęcia mogą chodzić mieszkańcy w wieku od 16 do 64 lat. Zajęcia będą odbywały się w dwóch 10-osobowych grupach, a uczestnicy kursu z każdej grupy wezmą udział w 60 godzinach zajęć, otrzymają bezpłatnie niezbędne materiały i książki, będą także mieli dostęp do profesjonalnej platformy nauki języka angielskiego online. Te osoby, które ukończą kurs otrzymają certyfikat TOEIC lub TOEIC Bridge.

Projekt umożliwia skorzystanie z nauki języka angielskiego, akcentując jej praktyczną stronę. Oznacza to, że w szczególności staramy się przełamać bariery językowe oraz umożliwić zainteresowanym zdobycie umiejętności swobodnej konwersacji.

Dla naszych uczestników projektu przewidzieliśmy:

  • Szkolenia języka angielskiego – łącznie 60 godz./grupę;
  • Materiały oraz książki do nauki;
  • Dostęp do internetowej profesjonalnej platformy nauki języka angielskiego online.
  • Otrzymanie certyfikatu Toeic Bridge.

Po zapoznaniu się z „regulaminem” prosimy wypełnić i wydrukować „formularz zgłoszeniowy”. Formularz należy podpisać odręcznie, a następnie złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Rostka 7, II p.) lub zeskanowany przesłać na adres mailowy: sebastian.garbacz@b4f.org.pl).

Dokumenty do procesu rejestracji

zestaw_rpoProjekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

AKTUALNOŚCI

"Znajomość języka obcego – sukces osobisty i zawodowy"

Obecnie realizujemy projekt: "Znajomość języka obcego – sukces osobisty i zawodowy", którego celem jest poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku…

Zobacz więcej

Fundacja
Business For future

Kontakt

  • Ul. Katowicka 115/2
  • 41-500 Chorzów
  • e-mail; biuro@b4f. org.pl

Copyright © 2015 Business For Future. Wykonanie: Marcin Surowiec / ASmediaprint